Piagam Pelanggan Hospital USM

Kami berazam untuk memberi perkhidmatan yang cekap, berkesan dan mesra pada sepanjang masa, dengan memelihara kerahsiaan serta keselamatan semua pelanggan dalam persekitaran yang bersih dan kondusif seperti berikut :

UMUM

BIL     JABATAN/ UNIT     PIAGAM PELANGGAN PENCAPAIAN 2016
JAN~MAC APRIL~JUN JULAI~SEPT OKT~DIS
1 Umum Memproses dan menjawab aduan pelanggan dalam masa 15 hari bekerja. 100% 100% 100%  /

PENGURUSAN

BIL JABATAN/ UNIT PIAGAM PELANGGAN PENCAPAIAN 2016
JAN~MAC APRIL~JUN JULAI~SEPT OKT~DIS
1 Unit Pentadbiran & Kemudahan Am  I. Membekal alat tulis dalam tempoh tidak melebihi 5 hari bekerja daripada tarikh permohonan dibuat.  100% 100% 100%  /
 II. Memaklumkan penerimaan surat berdaftar/bungkusan kepada penerima dalam tempoh 24 jam selepas penerimaan pos daripada agen penghantaran. 100% 100% 100%  /
2 Unit Produktiviti & Kualiti  I. Memastikan Sistem Pengurusan Kualiti Hospital USM diuruskan mengikut piawaian daripada badan yang diiktiraf. 100% 100% 100%  /
 II. Memastikan kualiti perkhidmatan ditambah baik secara berterusan melalui sekurang-kurangnya 10 aktiviti inovatif dan kreatif. 100% 100% 100%  /
3 Unit Kebajikan Perubatan  I. Memberi perkhidmatan psikososial dalam tempoh 2 hari bekerja kepada Pesakit Dalam selepas rujukan diterima.  98%  99% 99%  /
 II. Memberi perkhidmatan psikososial pada hari yang sama kepada Pesakit Luar selepas rujukan diterima. 99% 99% 99%  /
4 Unit Pemakanan & Diatetik I. Semua rujukan Pesakit Dalam akan diambil tindakan intervensi dalam tempoh 1 hari bekerja selepas rujukan diterima.  100%  100% 100%  /
II. Semua Pesakit Luar yang mempunyai temu janji diambil tindakan intervensi dalam tempoh 1 jam selepas pesakit mendaftar di Klinik Dietetik.  98.4%  98.8% 100%  /
III. Semua Pesakit Dalam yang telah dipesan diet mendapat diet dalam 4 waktu sajian hospital setiap hari. 98.6% 100% 99.5%
 /

UNIT PERKHIDMATAN SOKONGAN KLINIKAL

BIL JABATAN/ UNIT PIAGAM PELANGGAN PENCAPAIAN 2016
JAN~MAC APRIL~JUN JULAI~SEPT OKT~DIS
1 Jabatan Kecemasan  I. Memberi rawatan dan pemerhatian segera kepada kes kritikal, separa kritikal tidak melebihi 30 minit dan kes tidak kritikal 120 minit. 83.7% 89% 100%  /
 II. Memastikan masa menunggu untuk masuk wad bagi kes akut tidak melebihi 1 jam. 88.8% 88.5% 63.3%   /
2 Jabatan Radiologi  I. Menyiapkan pemeriksaan radiologi biasa dalam masa 60 minit dengan memberi keutamaan kepada kes-kes kemalangan dan kecemasan. 70.1% 68.36% 78.1%  /
 II. Menyiapkan laporan CT Scan, Angiografi, Ultrasonografi, Mammografi, Urografi Intravena dan DEXA dalam masa 5 hari bekerja selepas pemeriksaan dijalankan. 81.7% 89.99% 71.8%  /
3 Unit Rekod Perubatan I. Menyediakan folder pesakit yang tersenarai dalam Sistem Temujanji Klinik sehari sebelum tarikh temujanji. 95.8% 89.23% 89.3%  /
II. Menyediakan Laporan Perubatan yang lengkap dan tepat dalam tempoh 15 hari bekerja daripada tarikh permohonan lengkap diterima. 85.5% 88.78% 86.6%  /
4 Unit Kejururawatan I. Memberi rawatan kepada semua Pesakit Luar dalam masa tidak melebihi 3 jam selepas mendaftar di kaunter pendaftaran. 95.6% 98.8% 94.8%  /
II. Memastikan prosedur kemasukan pesakit dimulakan dalam tempoh 35 minit selepas mendaftar di kaunter wad. 98.7% 94.1% 98.6%  /
5 Unit Kawalan Jangkitan &Epidemiologi (UKJEH) I. Melakukan Rondaan Pemantauan Kepatuhan Polisi Kawalan Infeksi di setiap Wad / Klinik / Unit mengikut jadual berkala
setiap bulan.
100% 100% 100%  /
II. Memberi Laporan Statistik Infeksi Nosokomial kepada semua wad setiap bulan. 100% 100% 100%  /
6 Unit Pembekalan Alat-Alat Steril (UPAS)  I. Menjamin semua peralatan steril yang dibekalkan kepada pelanggan adalah 100% steril. 100% 100% 100%  /
II. Pembekalan peralatan steril kepada wad/klinik/unit dilaksanakan sebelum jam 11.45 pagi. 100% 100% 100%  /
7  Unit Pemulihan I. Memastikan Pesakit Luar akan mendapat rawatan pemulihan dalam tempoh 15 minit selepas folder perawatan pesakit diterima. 99.2% 98.4% 99%  /
II. Semua kes Pesakit Dalam yang dirujuk akan diberi rawatan pemulihan pada hari bekerja berikutnya. 84.9% 90.6% 80.6%  /
8 Unit Forensik I. Memastikan jenazah tanpa bedah siasat diserahkan kepada waris dalam masa 3 jam dari masa waris memohon. 89.9% 90.4% 88.7%  /
II. Memastikan jenazah yang melibatkan prosedur bedah siasat diserahkan kepada waris dalam masa 4 jam selepas prosedur bedah siasat selesai. 100% 95.8% 98.2%  /
9 Unit Hemodialisis I. Memberi rawatan dialisis kepada pesakit yang stabil dalam masa 30 minit selepas pendaftaran 79.7% 64% 83% /
II. Memberi rawatan dialisis kepada pesakit yang tidak stabil dalam masa 90 minit selepas pemeriksaan doktor. 73.7% 81% 93% /
10 Unit Audiologi & Patologi Pertuturan I. Memberi rawatan kepada pesakit di Klinik Pertuturan dan Klinik Audiologi selewat-lewatnya 1 jam selepas masa temu janji pesakit. 100% 99.7% 99.7% /
II. Memastikan semua rujukan Pesakit Dalam dilihat dalam tempoh 48 jam waktu bekerja selepas rujukan diterima (Ahad hingga Rabu). 98.6% 100% 100% /
11 Perkhidmatan Pergigian I. Memberi rawatan pergigian kepada Pesakit Luar tidak melebihi 2 jam. 91.7% 91.39% 94% /
II. Memberi rawatan pergigian kepada Pesakit Dalam tidak melebihi 2 minggu. 84.8% 68.3% 31.7% /
12 Unit Perubatan Transfusi I. Memastikan proses pendermaan darah biasa selesai dalam masa 30 minit. 84.3% 79.3% 83% /
II. Memastikan semua keputan ujian yang dikeluarkan adalah tepat. 99.6% 99.7% 99.7% /

FARMASI

BIL JABATAN/ UNIT PIAGAM PELANGGAN PENCAPAIAN 2016
JAN~MAC APRIL~JUN JULAI~SEPT OKT~DIS
1 Unit Pentadbiran & Kewangan I. Menyiapkan pesanan rasmi dalam tempoh 7 hari bekerja selepas kelulusan diperolehi. 100% 98.3% 98.7% /
II. Memproses inbois yang diterima untuk pembayaran dalam tempoh 2 hari bekerja. 99.9% 99.8% 99.8% /
2 Unit Kawalan Inventori Dan Stor (Alat)  I. Membekal bekalan alatan guna habis standard yang dipesan mengikut jadual pungutan yang telah ditetapkan, bagi pesanan yang diterima selewat-lewatnya 5 hari bekerja sebelum tarikh pungutan. 94.3% 94.7% 98.7% /
 II. Membekal pesanan tambahan sebelum jam 4.00 petang pada hari Ahad, Selasa, Rabu dan Khamis.  100% 100% 100% /
3 Unit Kawalan Inventori Dan Stor (Ubat)  I. Membekal bekalan ubat- ubatan yang dipesan dalam tempoh 2 hari bekerja selepas pesanan diterima. 94.7%
88.7% 82.7% /
II. Menyiapkan pesanan rasmi dalam tempoh 7 hari bekerja selepas kelulusan diperolehi. 100% 100% 100% /
4 Unit Farmasi Satelit I. Menyiapkan bekalan ubat pesakit dalam wad dalam tempoh 1 jam 45 minit bagi carta pengubatan yang diterima sebelum jam 10.30 pagi dan dalam tempoh 3 jam bagi carta pengubatan yang diterima selepas jam10.30 pagi. 88.7% 82% 81.8% /
II. Menyemak dengan teliti semua preskripsi yang diterima, agar ubat yang dibekalkan adalah selamat untuk diguna. 100% 100% 97.9% /
5 Unit Kajian Dan Maklumat Drug I. Memberi maklum balas bagi soalan mengenai ubat-ubatan yang berkaitan dengan penjagaan pesakit dalam tempoh 20 minit selepas soalan diterima. 97% 97% 98.4% /
II. Menyediakan dan mengemaskini maklumat monograf ubat dalam HUSM Formulari atas talian dalam tempoh 1 bulan dari tarikh diwartakan ubat tersebut sebagai ubat standard. 100% 100% 100% /
6 Unit Farmasi Pesakit Luar I. Membekal ubat kepada pelanggan dalam tempoh 35 minit selepas penerimaan preskripsi. 96.87% 90.6% 93.1% /
II. Melabel semua ubat yang dibekal dengan lengkap serta memberi kaunseling mengenai ubat-ubatan kepada pesakit yang memerlukan. 100% 100% 100% /
7 Unit Pendispensan Aseptik I. Membekal sediaan sitotoksik, nutrisi parenteral total dan admikstur  intravena sebelum jam 2.30 petang bagi permohonan (lengkap dan tidak bermasalah) yang diterima sebelum jam 11.30 pagi pada hari bekerja. 99.9% 99.8% 99.5% /
II. Melabel semua sediaan dengan betul dan sempurna. 100% 100% 100% /
8 Unit Radiofarmasi I. Membekal sediaan radiofarmaseutikal diagnostik dalam tempoh 50 minit selepas borang permohonan diterima. 98.37% 100% 100% /
II. Membekal sediaan radiofarmaseutikal terapi dalam tempoh 1 jam 30 minit selepas borang permohonan diterima. 96.77% 98.1% 100% /
9 Unit Penyediaan Farmaseutikal I. Membekal ubat-ubatan yang siap tersedia dalam tempoh tidak melebihi 1 jam 30 minit selepas pesanan diterima. 99.8% 99.6% 99.2% /
II. Menyediakan semua sediaan farmaseutikal mengikut  amalan pengilangan baik dan piawaian yang ditetapkan. 100% 100% 100% /
10 Unit Pemonitoran Drug  Terapeutik I. Menyiapkan ujian paras drug dalam darah bagi drug yang dipantau dalam tempoh 2 jam 30 minit untuk spesimen yang diterima pada waktu pejabat. 95.7% 92% 98.2% /
II. Menyiapkan semua laporan keputusan ujian paras drug dalam darah dengan lengkap, jelas dan terperinci. 100% 100% 100% /

MAKMAL

BIL JABATAN/ UNIT PIAGAM PELANGGAN PENCAPAIAN 2016
JAN~MAC APRIL~JUN JULAI~SEPT OKT~DIS
1 Makmal Mikrobiologi & Parasitologi Perubatan I. Memproses dan menganalisa spesimen yang ≥ 50 spesimen sebulan bagi Makmal Bakteriologi , Serologi, Parasitologi dan Mikobakteriologi dengan tepat dan mengeluarkan keputusan ujian yang boleh dipercayai mengikut jangkamasa (TAT) yang ditetapkan. 99.8% 99.8 99.4% /
II. Memproses dan menganalisa spesimen yang ≤ 50 spesimen sebulan bagi Makmal Bakteriologi, Serologi, Parasitologi, Mikobakteriologi, Mikologi dan Virologi dengan tepat dan mengeluarkan keputusan ujian yang boleh dipercayai mengikut jangkamasa TAT (Turn Around Time) yang ditetapkan. 96.9% 98.8% 97.5% /
2 Makmal Patologi Oral I. Memastikan 80% keputusan ujian histopatologi bagi kes yang tidak berkomplikasi dikeluarkan dalam tempoh 7 hari.  91.7% 100% - /
II. Memastikan 80% keputusan ujian histopatologi yang berkomplikasi dikeluarkan dalam tempoh 14 hari.

83.3%

- - /
3 Makmal Patologi Kimia  I. Memproses dan menganalisa semua spesimen Ujian SEGERA yang diterima dengan baik untuk mengeluarkan keputusan yang tepat, jitu dan boleh dipercayai dalam jangka masa ditetapkan
a) Ujian SEGERA – 1 jam
95.4% 84.9% 95.5% /
II. Memproses dan menganalisa semua spesimen diterima dengan  baik untuk mengeluarkan keputusan yang tepat, jitu dan boleh dipercayai dalam jangka masa 1 jam 98% 92.3% 98.6% /
4 Makmal Patologi I. Mengeluarkan laporan Histopatologi dalam tempoh 10 hari bekerja bagi kes biasa dan 20 hari bekerja bagi kes rumit/memerlukan ujian lanjutan. 90.7% 93% / /
II. Mengeluarkan laporan sitopatologi dalam tempoh 7 hari bekerja bagi kes biasa dan 20 hari bekerja bagi kes rumit/memerlukan ujian lanjutan. 76% 96% / /
5 Makmal Immunologi I. Mengeluarkan keputusan ujian makmal bagi sampel yang tidak dikumpul dalam tempoh 1 hari bekerja 98.3% 99.5% / /
II. Mengeluarkan keputusan ujian makmal bagi sampel yang dikumpul (pooled) dalam tempoh 10 hari bekerja
99.3% 99.4% / /
6 Bank Tisu I. Membekalkan graf tisu kepada pelanggan dalam tempoh tidak kurang daripada 1 jam sebelum pembedahan. 100% 100% / /
II. Membekalkan graf tisu sebagaimana dikehendaki oleh pelanggan. 100% 100% / /
7 Makmal Hematologi I. Menyediakan keputusan dalam masa yang telah ditetapkan. FBC: 1 jam 30 minit 99.6% 100% 99.6%  
II. Memastikan semua keputusan ujian yang dikeluarkan adalah tepat. Keputusan EQA Survey 100% 100% 100% /
8 Makmal Farmakologi I. Keputusan Ujian Saringan Toksikologi akan disahkan dalam tempoh 1 jam selepas permohonan diterima 89% 91% 96.8%  
II. Keputusan Ujian Pengesahan Toksikologi akan disahkan dalam tempoh 44 jam selepas permohonan diterima 96% 100% 100% /
9 Makmal Endokrin I. Menyediakan keputusan dalam masa yang telah ditetapkan.(Minima 95%) 100% 100% 100% /
II. Memastikan semua keputusan ujian yang dikeluarkan adalah tepat.(Minima 60%) 100% 100% 100% /
10 Makmal Genom I. Memastikan Laporan Sitogenetik dapat dikeluarkan dalam tempoh yang ditetapkan. 100% 100% 100% /
II. Memastikan keputusan ujian yang telah siap dan lengkap dihantar atau dimaklumkan kepada pemohon ujian dalam tempoh 3 hari bekerja bermula dari tarikh laporan dikeluarkan. 83.4% 91.7% 97.7% /

NOTA:

  1. PERATUS PENCAPAIAN DILAPORKAN SETIAP TIGA (3) BULAN
  2. PIAGAM PELANGGAN INI DIGUNAPAKAI BERMULA JULAI 2015

 

Pautan Luar

MSC|My Govermment|HRMIS|Kementerian Pengajian Tinggi|Kelab Kemudi Kelantan

Pengiktirafan

iqnet isobod isolab sirim rakanbayi mesraibadah

Hubungi Kami

PUSAT MEDIA & PERHUBUNGAN AWAM
Hospital Universiti Sains Malaysia
Universiti Sains Malaysia Kampus Kesihatan
Jalan Raja Perempuan Zainab 2
16150 Kota Bharu Kelantan.


Operator: 09-767 3000
No Fax: 09-767 1060
prohusm(at)usm.my

Penafian

Hospital Universiti Sains Malaysia (HUSM) tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini.

HUSM Cloud